Aplikasyon at Katanungan

Sa Wakayama International Exchange Center ay tumatanggap ng mga sumusunod:

  • Konsultasyon tungkol sa batas ng mga dayuhang residente
  • Alalahanin tungkol sa pamumuhay
  • Konsultasyon ng mga mamamayan ng Wakayama sa internasyonal na pakipagpapalitan at internasyonal na pakikipagtulungan

Gayundin

  • Pagpaparehistro sa paglahok sa iba’t-ibang mga kaganapan at iba pa ay aming tinatanggap

Makipag-ugnayan sa

TEL:073-435-5240 FAX:073-435-5243

mail:wa-world@wixas.or.jp

(Magsisimula ang e-mail program sa oras na pindutin ang mga nasa ibaba)

Konsulta sa iyong alalahanin

Magparehistro para sa mga kaganapan

Pakikpag-ugnayan tungkol sa pasilidad at programa